Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. VaarwelTL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
Er is naar gestreefd de rechten van de illustraties en teksten op deze website te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Hiervoor is daar waar nodig contact gezocht met de rechthebbende. Als het zo is dat dat niet zou zijn gebeurd voor een voorkomend geval en er wordt gemeend rechten te kunnen doen gelden, gelieve dan contact op te nemen zodat naar een passende oplossing gezocht kan worden.