Groene LED verlichting, waarom?

Groene LED verlichting nader toegelicht

  • groene verlichting;
  • de effecten van groen licht;
  • enkele grootschalige toepassingsgebieden;
  • verkrijgbaarheid bij VaarwelTL.

Waarom wordt groene led verlichting gebruikt?

Groene verlichting booreilandDe kleur groen (~540 nm) kenmerkt zich door haar specifieke eigenschappen voor wat betreft licht en fysiologische reacties, met groene led verlichting is er uitermate goed de juiste lichtfrequentie te verkrijgen. Samen met de kleur blauw heeft groen een minder verstorende werking voor flora en fauna. Daarnaast heeft de kleur groen ook op ons mensen effect, dit effect kenmerkt zich hormonaal en optisch. In de volgende twee delen wordt het effect behandeld en worden enkele toepassingsgebieden voorgesteld.

De effecten van groene led verlichting


pijnappelklierAllereerst heeft groen licht ook een sterke fysiologische reactie op ons mensen
.

Het circadiane  ritme (Latijn: circa = rond, dies = dag)  kan worden verstoord door kunstlicht, of bij totaal gebrek aan licht. Hierdoor ontstaat een endogene staat, dit betekend dat het lichaam zijn eigen ritme bepaald. Het circadiane ritme wordt mede gestuurd door de aanwezigheid van licht en de kleur dat deze heeft. De epifyse (pijnappelklier) is in zekere lijnen verantwoordelijk voor onze hormonale spiegels en uit onderzoek blijkt dat groen en blauw licht een andere uitwerking hebben dan geel, wit of rood licht. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat bij blootstelling aan blauw of groen licht de afgifte van melatonine niet of slechts tijdelijk onderdrukt. De patiënten werden zoveel mogelijk in een endogene staat gehouden om zo de veranderingen in de hormonale spiegels te kunnen meten.

rods_cones_eyeDaarnaast heeft groen licht ook effect voor ons nachtelijk zicht. 

De term mesopisch-zien ziet men de laatste tijd vaker terug wanneer het over verlichting van de nacht gaat. Deze term betekent vrij vertaald: zien in de schemering, met andere woorden: het overgangsgebied waarbij zowel onze staafjes als kegeltjes (in onze ogen) actief zijn. Groen licht (waaronder ook groene led verlichting) zorgt ervoor dat de ogen zich aanpassen aan het donker (de staafjes worden actiever) en er beter kan worden waargenomen bij lagere lichtniveaus. Samenvattend betekent dit dat zodra de ogen gewend zijn aan het donker er met onder andere groene LED verlichting optimaal gebruik wordt gemaakt van onze natuurlijke functies.

Door gebieden van lagere lichtniveaus te voorzien zonder dat veiligheid en zichtbaarheid in het geding komt, kan er standaard met lagere wattage’s volstaan worden.

Voor flora en fauna heeft groen licht (groene LED verlichting) in de meeste onderzoeken een positieve uitwerking op het gebied van ecologie. Doordat dieren ook een gevoeligheid vertonen voor wat betreft de kleurfrequentie kan er met deze kennis in het achterhoofd een bewustere verlichting van de nacht worden nagestreefd. Onder andere is er met groene LED verlichting en de juiste armaturen een grote verbetering mogelijk op het gebied van lichtvervuiling en de ecologische gevolgen die dit met zich meebrengt. Op dit moment lopen er vele onderzoeken om de effecten van de kleur van het licht op de omgeving te onderzoeken. Vele onderzoeken tonen aan dat het gebruik van groen licht een positieve uitwerking heeft op het circadiane ritme van planten en dieren.

Enkele grootschalige toepassingsgebieden

groene verlichting boorplatform

Opzet: overlast van lichthinder terugdringen, Hellendoorn

http://www.platformlichthinder.nl/groene-straatverlichting-in-hellendoorn/

Opzet: overlast van lichthinder terugdringen, Hellendoorn

Door het gebruik van groen licht op boorplatformen is de vogelsterfte door vermoeidheid tijdens situaties met slecht zich in het
waddengebied aanzienlijk afgenomen.

Het reduceren van overlast van kunstmatige verlichting in het kwetsbare Reggedal- gebied.

links benaderd voor deze pagina:

Waddenzee.nl
Circadiaan Ritme
Platform lichthinder
PDF over de test van NAM